Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

ZLATÉ MORAVCE: Kaštieľ a múzeum - pôvodne renesančný v súčasnosti už barokovo-klasicistický Migazziovský kaštieľ z roku 1630(obrázok najvyššie). Dnes v ňom sídli Mestské múzeum ktoré návštevníkov oboznamuje s prírodnými pomermi, históriou i ľudovou kultúrou regiónu.

Mauzóleum rodiny Migazzi je národná kultúrna pamiatka z roku 1887 situovaná v areáli parčíka na Prílepskej ceste pri mestskom cintoríne v Zlatých Moravciach. Je miestom posledného odpočinku Tekovského Župana Viliama Migazziho a jeho manželky Antónie.

TOPOĽČIANKY: Zámok v Topoľčiankach (obrázok druhý) - V 13. až 16.storočí bol zámok protitureckou pevnosťou s nárožnými baštami. V 16. storočí prestavali pevnosť vtedajší majitelia zámku gróf Ladislav Rákoczi s manželkou Alžbetou v renesančnom štýle. Súčasne sa z jednej z nárožných bášt stala zámocká kaplnka, v ktorej sa každoročne od r. 1686 konávajú púte na počesť Panny Márie Karmelskej.
Južné krídlo dostaval v rokoch 1818 – 1825 ďalší majiteľ zámku gróf Ján Keglevič, ktorý v tom čase zastával významnú funkciu hlavného tekovského župana. Toto klasicistické krídlo kaštieľa sa pokladá za najkrajší a najčistejší architektonický prejav klasicizmu na Slovensku.

TESÁRSKE MLYŇANY: Arborétum sa v Tesárskych Mlyňanoch v prekrásnom prostredí, ktorému dominuje romantický Ambrózyho kaštieľ z roku 1894 (obrázok tretí). V areáli botanickej záhrady sa nachádza vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín.

SKÝCOV: Zrúcanina hradu Hrušov v okrese Zlaté Moravce, pri obci Skýcov, na vrchu Skalka pri Topolčiankach. Gotický hrad postavený niekedy v 13. st., prvá zmienka o hrade je v listinách z roku 1253. Pôvodne mal hrad ochrannú funkciu a strážil obchodnú cestu prechádzajúcu cez pohorie Tribeč.

BELADICE: Kaštieľ v Beladiciach Pustom Chotári (obrázok najnižšie) dala vybudovať šľachtická rodina kráľovského radcu a podžupana Tekovskej župy Karola Jesenského okolo roku 1820 a bol sídlom šľachtickej rodiny Szirányii - Ötomös. Neskôr ho odkúpil barón Henrik Lindelóf, ktorý ho koncom storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu.

Ďalšie dva kaštiele v Beladiciach žiaľ chátrajú.

                                                                                                             Zdroj: sk.wikipedia.org