Reklamné oznámenie
Mastermont - stavebná spoločnosťhttps://www.mastermont.skmonolitické stavby Žilina, rodinné domy, ploty, tesárske konštrukcie, DOKA, PERI
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
BAKA NATUREhttps://www.bakanature.comNahrievacie Vankúše plnené Špaldou, Pohankou v Ľane, Ľanová posteľná bielizeň, Výrobky z Ľanu

KOMÁRNO: Spomedzi historických pamiatok v meste si najväčší záujem jednoznačne zaslúži Komárňanská pevnosť. Je jedinečný objekt nie len v slovenskom, ale v európskom meradle. Predstavuje rozsiahly systém opevnení nachádzajúci sa v sútoku riek Dunaj a Váh. Tvoria ju dve časti: Stará pevnosť zo šestnásteho storočia a Nová pevnosť zo sedemnásteho storočia. Ďalšou zaujímavou pamiatkou a súčasťou pevnosti je Rímske lapidárium. To prezentuje prekrásne rímske kamenosochárske pamiatky, náhrobné kamene a ich fragmenty, oltárne kamene, dedikačné dosky, sarkofágy a jedenásť kópií. Väčšina exponátov pochádza z 2. – 4. stor.n.l. z rímskych hraničných opevnení Brigetio a Celemantia, ktoré boli vybudované v blízkosti Komárna.
Medzi architektonicky zaujímavé objekty nachádzajúce sa priamo v centre mesta patrí Zichyho palác z osemnásteho storočia, neogotický Dôstojnícky pavilón z devätnásteho storočia, či Radnica. Predstaviteľom novodobej výstavby je Nádvorie Európy (obrázok najvyššie). Pozostáva z objektov s architektúrou charakteristickou pre rôzne krajiny.

KOLÁROVO: Posledný exemplár plávajúceho mlyna na Malom Dunaji – Lodný mlyn (obrázok druhý), ku ktorému vedie Drevený most, ktorý je najdlhším mostom s celodrevenou zastrešenou konštrukciou v Európe (obrázok tretí). Nachádza sa na mŕtvom ramene Malého Dunaja a je to replika vodného mlyna z Radvane nad Dunajom.

IŽA: Rímska pevnosť Kelemantia v Iži. Rimania postavili prvú pevnosť na ľavom brehu Dunaja v Iži - v predpolí légiového tábora Brigetio - za vlády cisára Marca Aurélia (161-180), v období tzv. markomanských vojen. Tento drevozemný tábor zanikol po krátkom čase požiarom pri nečakanom germánskom útoku.

BÍŇA: V obci Bíňa stojí románska rotunda s maľbami zo začiatku 12. storočia. Riešenie interiéru rotundy nemá na Slovensku obdobu a zvýrayňuje ju triumfálny oblúk.

HURBANOVO: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove patrí medzi historicky najstaršie a najvýznamnejšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. Vznikla v roku 1871 ako jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe a tiež prevádzkuje aj digitálne planetárium, ktoré patrí medzi hlavné atrakcie pre návštevníkov hvezdárne..

DROPIE: Na juhu Slovenska, medzi obcami Kameničná, Zemianska Olča a Čalovec, sa nachádza jedinečné územie Dropie. Je to prostredie tzv. kultúrnej stepi, ktorá sa stala hlavným zimoviskom dropov na Slovensku. Žije tu aj najväčší stepný vták – drop fúzatý (obrázok najnižšie).

PATINCE - VIRT: Medzi obcami Patince a Virt, neďaleko ústia Starej Žitavy na juhu Slovenska tesne pri slovensko-maďarskej hranici, sa nachádza vzácna technická pamiatka – parná prečerpávacia stanica z roku 1897.

                                                                                                            Zdroj: sk.wikipedia.org